Therapie, Mediation & Coaching
Maaskade 1 | 5347 KD Oss | +31 (0)6 - 553 644 04 | info@psyom.nl

Systeemtherapie

Systeemtherapie is gericht op het sociale systeem waar je deel van uit maakt.

Het systeem kan zijn de maatschappij, het gezin, de omgeving, school, je werk etc. In deze systemen hebben we contact met anderen. Met sommige mensen is er oppervlakkig contact met anderen meer intensief of zelfs een intieme relatie. Met sommige personen hebben we een goede band met anderen een verstoorde relatie mogelijk door de wijze van interactie, communicatie of doordat deze persoon bepaalde herinneringen naar boven brengen waar een negatieve lading aan vast zit.

Het gezin van herkomst is een belangrijk sociaal systeem met ouders, broers en zussen waar we een belangrijke band mee hebben of deze nu positief of negatief is er bestaat altijd een band met een ander gezinslid. Ook het eigen gezin, je partner en collega?s op het werk spelen een belangrijke rol in ons leven. Binnen het sociale systeem beïnvloeden mensen elkaar door gedragingen, gevoelens, gedachten, verwachtingen en wensen. Tijdens deze interacties kunnen er problemen ontstaan. Problemen worden bij systeemtherapie altijd bezien vanuit de achtergrond van het systeem en de wisselwerking met anderen. Er wordt ook bekeken wie uit jouw omgeving zou kunnen bijdragen aan het oplossen van het probleem.

Problemen binnen een gezin, relatie op je werk of op school? Systeemtherapie!

Iedereen heeft in zijn of haar leefsysteem te maken met spanningen en problemen. Tot op zekere hoogte is dit normaal en hoort dit bij het leven, bijvoorbeeld wanneer de kinderen uit huis gaan en het gezin in een nieuwe fase komt.

Als de problemen ernstig zijn of lang duren kunnen zij de draagkracht van een of meer gezinsleden te boven gaan. Dan kunnen klachten ontstaan zoals angsten of een depressie of (zeer) problematisch gedrag, zoals mishandeling of verslavingsproblematiek. Soms liggen de problemen vooral in de relationele sfeer, hetzij tussen partners hetzij tussen ouder(s) en kind(eren). Soms zijn de problemen meer individueel van aard.

Als er een samenhang is tussen klachten/problemen en de wisselwerking tussen mensen in een leefsysteem, kan systeemtherapie ofwel relatie/gezinstherapie een goede behandelmethode zijn. Systeemtherapie ofwel relatie/gezinstherapie kan ook plaatsvinden naast een andere vorm van therapie. Naast een individuele therapie kunnen gesprekken plaatsvinden met een of meer belangrijke anderen uit een leefsysteem waarvan iemand deel uitmaakt. Dit zijn vaak de gezinsleden, maar het kan ook gaan om grootouders, leerkrachten of anderen die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de problemen.

Webdesign by Databoss Internet Groep